Електро енергетика

Пројектовање, изградња и одржавање система ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИКЕ:

  1. Електро инсталатрски радови у резиденцијалним објектима
  2. Електро инсталатерски радови у пословним и индустријским објектима
  3. Монтажа и сервис светлећих реклама
  4. Сервис и одржавање електроинсталација, електро постројења ...
  5. Мерења и атести
  6. Продаја каблова и електро материјала
 
© Copyright ITech ELITE 2008-2024. Сва права задржана.
Сајт је оптимизован за IE7+, Firefox 3+ и Chrome