Информационе технологије

Пројектовање, изградња и одржавање система ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА:

  1. Изградња рачунарских мрежа свих капацитета, типова и намена
  2. Структурно каблирање, бакарне и оптичке инсталације свих категорија
  3. Бежични системи преноса
  4. Одржавање и сервис постојећих система информационих технологија
  5. Одржавање и сервис сервера, радних станица и пратеће опреме
  6. Изградња и опремање систем сала
  7. Активна и пасивна мрежна опрема
  8. Апликативна решења
  9. Интернет презентације и хостинг
  10. Сервис и одржавање
 
© Copyright ITech ELITE 2008-2024. Сва права задржана.
Сајт је оптимизован за IE7+, Firefox 3+ и Chrome