Референце

"VIP MOBILE" (2008 - ...)
Изградња, имплементација, одржавање и мониторинг система техничке заштите (Алармни системи, системи видео надзора, контрола приступа, техничка заштита базних станица, редовно и интервентно одржавање базних станица), сервисна подршка сектору информационих технологија ...(сви објекти корисника на територији Србије)
Комплетни електро-инсталатерски радови на изградњи нових објеката од 2010….. (Преко 15.000 квадрата)
Изградња електро инсталација и система техничке заштите у пословним зградама. (Змај 4500квм - комплет изградња) (МПЦ-Навигатор ~6000 квм, системи техничке заштите, аудио-видео ...)
www.vipmobile.rs
"DELTA HOLDING" (2010 - 2016)
Редовно и ургентно одржавање комплетног система телекомуникација пословног објекта Делте у улици Милентија Поповића на Новом Београду.
Интервентно одржавање/сервисирање телефонске централе и електронских компоненти видео надзора у објекту"Delta City".
Редовно одржавање телекомуникационих система у пословним објектима „Delta AutoMoto“ и „Delta Motors“. Изградња рачунарске мреже пословног објекта и магацинско-производне хале фабрике „Florida Bel“.
Изградња и имплементација система телекомуникација и рачунарских мрежа у разним пословним, производним и магацинским објектима (преко 20.000 квм)
www.deltaholding.rs
"SPRAGUE EUROPE" (2012 - ...)
Изградња и редовно одржавање система видео надзора у пословно-сервисној хали (5000квм),
Wijchen - Холандија
www.sprague-europe.com
"SEPHORA" (2015 - ...)
Комплетна изградња продајног објекта у Новом Саду по систему кључ у руке, kомплетна изградња продајног објекта по систему кључ у руке - "Delta city" (X.2016.) ...
www.sephora.com
"FAVORIT CGI" (2016 - ...)
Комплетни грађевински и електро-инсталатерски радови (кључ у руке) "ТЦ Ушће" - Казино ФАВОРИТ, реконструкција и изградња дела објекта - Delta City / Казино Фаворит ...
www.favorit-cgi.com
"Forma Ideale" (2010 - ...)
Пројектовање и изградња електро инсталација и расвете у продајним салонима широм Србије (преко 25.000 квадрата простора).
Ургентно одржавање електро инсталација у продајним објектима.
www.formaideale.rs
"ХИТ АУТО" (2016 - ...)
Комплетна изградња електро-енергетике и система техничке заштите у сервисно-продајном центру на Старом сајмишту.
www.hitauto.rs
"МТС" (2016 - ...)
Комплетна изградња електро-енергетике и система техничке заштите у продајном објекту за пословне кориснике - Булевар уметности 16а, НБГД
www.mts.rs
"АЛБО" (2013 - ...)
Изградња и одржавање система техничке заштите у више објеката, електроинсталације ...
www.albo.biz
"INDITEX Group" (2011 - ...)
Сервис и репарација светлећих реклама "Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka ..."
на објектима "Delta city" и "ТЦ Ушће" (висински радови)
www.inditex.com/en/who_we_are/stores?zone=CS
"EXPRESS CARGO" (2016 - ...)
Изградња електро инсталација и система техничке заштите новог пословно магацинског објекта
www.express-cargo.com
"БЕОНАНТ" (2015 - ...)
Изградња и одржавање система видео надзора и контроле приступа у више објеката ...
www.beonant.rs
"OFFICE PUB" (2009 - ...)
Изградња и одржавање електро инсталација и система техничке заштите ...
https://sr-rs.facebook.com/OFFice-PUB-209238185765584/
"МОДЕКОЛО" (2013 - ...)
Имплементација и одржавање система праћења возила
www.modekolo.co.rs
"АНАХЕМ" (2014 - ...)
Имплементација и одржавање система праћења возила
www.anahem.org
"SANTOUCI LLC - Vagon Victoria" (2014 - ...)
Изградња система расвете, одржавање система видео надзора, техничка подршка ....
www.vagon-victoria.rs
"ЛИКВИДАМБАР - СПЛАВ КОРЗО" (2015 - ...)
Реконструкција рачунарске мреже, интервентно одржавање система ....
www.korzo.rs
"Coca-Cola Hellenic Serbia" (2011 - 2012)
Електро инсталатерски радови на комплетној реконструкцији погона Сирупана.
www.coca-colahellenic.rs
"Retailer management - IDEXE" (2010 - 2013)
Изградња система видео надзора, одржавање електро инсталација и опреме, реконструкција и изградња целог продајног простора по систему кључ у руке, бутик „IDEXE“- Delta City.
"ХОТЕЛ ПАРК - БЕОГРАД" (2010 - 2013)
Одржавање комплетног система информационих технологија (радне станице, веб сервиси, телекомуникације, имплементација бежичне мреже) ...
www.hotelparkbeograd.rs
"KREATIVA Unlimited" (2008 - 2013)
Имплементација и одржавање телекомуникационог система, рачунарске мреже, сервера и доменских радних станица, е-маил и веб сервиса ...
www.kreativaunlimited.com/sr/
"PERUTNINA PTUJ BEOGRAD" (2005 - 2009)
Имплементација система информационих технологија, изградња и опремање систем сале, алармни систем, студије изводљивости и техничка подршка за интеграције рачунарских мрежа свих објеката у Србији ...
www.perutnina.com/rs/
"BEOLASER MEDICAL SYSTEMS" (2006 - 2013)
Имплементација и одржавање телекомуникационог система, рачунарске мреже, радних станица, е-маил и веб сервиса, алармног система, услужна сервисна подршка из области информационих технологија ...
www.beolaser.com
"Велики број изграђених и имплементираних система из нашег домена рада у пословним и резиденцијалним објектима широм Србије" (2000 - ...)
"Сертификат издат 13.01.2014." (2014 - ...)
Тренутну ваљаност можете проверити на:
https://excellent-sme-serbia.safesigned.com/itech-elite-doo
© Copyright ITech ELITE 2008-2024. Сва права задржана.
Сајт је оптимизован за IE7+, Firefox 3+ и Chrome